Introducing Radical.sh

Forget Code launches a powerful code generator for building API's

Program For All Combination of the Given String in C

This Programs Explains About the all the combinations of the Given String
For example:
If the Given String is ICON
The Possible Combinations are
ICON
ICNO
IOCN
IONC
INCO
INOC
CION
CINO
COIN
CONI
CNIO
CNOI
OICN
OINC
OCIN
OCNI
ONIC
ONCI
NICO
NIOC
NCIO
NCOI
NOIC
NOCI
#include<stdio.h>

#include<string.h>

//char digits[]="0123456789";
char digits[10][5]={"ICON","CREW","FARM","OILY","CHOP","ARID","FUND","WAIT","GNAT","TEAR"};

char str[10];
int top=0;

void push(char a)
{
  str[top++]=a;
}

char pop()
{
  return(str[--top]);
}

void generate(char dig[15],int n)
{
  int i;
  char dig2[15];
  if(n==0)
  {
    push('\0');
    printf("\n %s",str);
    pop();
  }
  else
  {

    for(i=0;dig[i]!='\0';i++)
    {
      if(dig[i]!=' ')
      {
        strcpy(dig2,dig);
        push(dig[i]);
        dig2[i]=' ';
        generate(dig2,n-1);
        pop();
      }
    }
  }
}

void main()
{
  int i;

  for(i=0;i<10;i++)
  {
    
    generate(digits[i],4);
    
  }
}


ICON
ICNO
IOCN
IONC
INCO
INOC
CION
CINO
COIN
CONI
CNIO
CNOI
OICN
OINC
OCIN
OCNI
ONIC
ONCI
NICO
NIOC
NCIO
NCOI
NOIC
NOCI
CREW
CRWE
CERW
CEWR
CWRE
CWER
RCEW
RCWE
RECW
REWC
RWCE
RWEC
ECRW
ECWR
ERCW
ERWC
EWCR
EWRC
WCRE
WCER
WRCE
WREC
WECR
WERC
FARM
FAMR
FRAM
FRMA
FMAR
FMRA
AFRM
AFMR
ARFM
ARMF
AMFR
AMRF
RFAM
RFMA
RAFM
RAMF
RMFA
RMAF
MFAR
MFRA
MAFR
MARF
MRFA
MRAF
OILY
OIYL
OLIY
OLYI
OYIL
OYLI
IOLY
IOYL
ILOY
ILYO
IYOL
IYLO
LOIY
LOYI
LIOY
LIYO
LYOI
LYIO
YOIL
YOLI
YIOL
YILO
YLOI
YLIO
CHOP
CHPO
COHP
COPH
CPHO
CPOH
HCOP
HCPO
HOCP
HOPC
HPCO
HPOC
OCHP
OCPH
OHCP
OHPC
OPCH
OPHC
PCHO
PCOH
PHCO
PHOC
POCH
POHC
ARID
ARDI
AIRD
AIDR
ADRI
ADIR
RAID
RADI
RIAD
RIDA
RDAI
RDIA
IARD
IADR
IRAD
IRDA
IDAR
IDRA
DARI
DAIR
DRAI
DRIA
DIAR
DIRA
FUND
FUDN
FNUD
FNDU
FDUN
FDNU
UFND
UFDN
UNFD
UNDF
UDFN
UDNF
NFUD
NFDU
NUFD
NUDF
NDFU
NDUF
DFUN
DFNU
DUFN
DUNF
DNFU
DNUF
WAIT
WATI
WIAT
WITA
WTAI
WTIA
AWIT
AWTI
AIWT
AITW
ATWI
ATIW
IWAT
IWTA
IAWT
IATW
ITWA
ITAW
TWAI
TWIA
TAWI
TAIW
TIWA
TIAW
GNAT
GNTA
GANT
GATN
GTNA
GTAN
NGAT
NGTA
NAGT
NATG
NTGA
NTAG
AGNT
AGTN
ANGT
ANTG
ATGN
ATNG
TGNA
TGAN
TNGA
TNAG
TAGN
TANG
TEAR
TERA
TAER
TARE
TREA
TRAE
ETAR
ETRA
EATR
EART
ERTA
ERAT
ATER
ATRE
AETR
AERT
ARTE
ARET
RTEA
RTAE
RETA
REAT
RATE
RAET